Nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton több mint 20 év óta van egy nagyon szép szolgálatom. A bazilikában található öltöztethető kegyszobor ruháit készítem, és az ünnepekre átöltöztetem a megfelelő liturgikus színű ruhába. Az elmúlt évek alatt sok egyéb szakmai munkát is elvégeztem, Isten dicsőségére, szeretett egyházam templomainak szebbé tételére, de a Szentkúti csodatévő kegyszobor ékesítése, kiemelt, csodálatos tevékenység számomra.  A hitemet növelte, reményemet megerősítette, a szeretetemet tökéletesítette, az életemet szebbé tette.

 A kegyszobor Nógrád megyében, a 800. éves zarándok helyen, nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton a bazilikában található, a kegyoltáron.

Szűz Máriát ábrázolja, jobb oldalán a kis Jézussal, bal kezében jogarral.

A SZŰZANYA SZOBOR RUHÁI:

 A szobor eredetét nem tudni pontosan, feltehetően hársfából faragott, barokk alkotás.

Öltöztethető szobornak készült, a jobb karja kivehető, mert az öltöztetést másképpen nem lehetne megoldani.

A kis Jézust eredetileg a jobb tenyerén tartotta Szűz Mária, de később más megoldást alkalmazva egy kovácsolt vascsappal erősítették a Gyermek szobrát, a Szűzanya szobrához.

Szűzanya alakját faragott ruha fedi, fején valódi emberi haj, hálós szerkezetű anyagra varrva. A kis Gyermeknek festett szőke haja van, és ruhátlan a teste. Mindkét szobor fejét korona ékesíti, amelyet a benne lévő felirat szerint, 1851-ben adományoztak.

A kifogástalan állapotban lévő kegyszobrot, az elmúlt évszázadok alatt, rovarkárosodás nem érte.

A szobor talapzatának alsó felületén latin felirat található: „STATUA MIR VERA.”

Jelentése: „Ami itt áll, az valóban a csodatévő szobor.”

Zarándokok tízezrei keresik fel minden évben a kegyhelyet.

A kegyszobor előtt imádkozva kérik a Szűzanya közben járását minden féle bajban, betegségben. Sokan hálaadásuk jeleként zarándokolnak el, hogy megköszönjék a meggyógyulásukat, az imájuk meghallgatását.

Mátraverebély-Szentkút egy szenthely.

Hosszú évszázadok óta zarándokolnak el ide, az Istenben hívő emberek, Isten iránti szeretetükkel, Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária tiszteletével, kérő és hálaadó imáikkal, hogy hazatérve a kegyhelyről, vétkeiktől megtisztulva, Istennek hálát adva, boldogabb és békésebb életet éljenek.

 

Magyarország kormánya 2012 augusztusában 2,5 milliárd forint uniós pályázati pénzt ítélt meg a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely fejlesztésére.

Az ünnepélyes alapkő letételre 2013. október 3-án került sor, Áder János köztárasági elnök részvételével.

 

nemzeti kegyhely legféltettebb kincse, a kegyszobor az építkezés idejére elhagyta őrhelyét, a budapesti Szent István bazilikába költözött. A Szent Jobb-kápolnában került elhelyezésre, Szent István ereklyéje mellett.

A megújult kegyhelye felszentelésére 2015. szeptember 5-én került sor, Erdő Péter bíboros vezetésével, több mint 10000 zarándok jelenlétében. Az ünnepségen jelen volt Áder János köztársasági elnök és felesége, valamint a püspöki kar tagjai.

A megszépült szenthelyen kényelmes szállásokon nyílt lehetőség, hosszabb idő eltöltésére, lelki feltöltődésre, hitben való megerősödésre, hogy a mindennapok megpróbáltatásait és örömeit keresztény emberhez méltóan tudjuk megélni.

Bővebb információk a kegyhelyről az alábbi weboldalon találhatók: Szentkút

2015. szeptember 5-i felszentelési ünnepségre készült ruha.